Sözlükte "floresan lamba" ne demek?

1. İçindeki seyreltilmiş gazda oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle çeperleri flüorışıl durumuna gelen cam tüpfloresan lamba

Floresan lamba kelimesinin ingilizcesi

fluorescent lamp

İlgili olabilecek başlıklar

Floresan nedir?
Flor nedir?