Sözlükte "floresan lamba" ne demek?

1. İçindeki seyreltilmiş gazda oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle çeperleri flüorışıl durumuna gelen cam tüp.

Floresan lamba kelimesinin ingilizcesi

fluorescent lamp